Work at MPM

Teamleider Customer Service

Functie overzicht:

De teamleider Customer Service is verantwoordelijk voor het leiden van een team van zes adviseurs en zorgt ervoor dat klanten uitstekende service en advies ontvangen met betrekking tot de producten en diensten die worden aangeboden door MPM Oil Company BV.

De teamleider Customer Service rapporteert aan de Head of Sales en werkt nauw samen met het supply chain team en de Head of Sales om verkoop- en marketingactiviteiten te ondersteunen. Hierbij zal je zal ook regelmatig rapporten verstrekken over belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) en verkoopresultaten.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijkheid nemen voor het dagelijks managen van het klantenserviceteam, inclusief coachen en motiveren om ervoor te zorgen dat er een hoog serviceniveau wordt geleverd
 • Implementeren van verbeteringen aan verkoop- en serviceprocessen op basis van analyses van huidige klantenservice- en supply chain-processen
 • Het analyseren van klantenservicegegevens om verkoop- en marketingactiviteiten te initiëren voor klanten van derden, intercompany klanten en LKQ verkoopteams
 • Contacten onderhouden met verkoop-, marketing-, financiële en supply chain-teams om de reacties op klanten te verbeteren en verwachtingen te managen
 • Werken met en onderhouden van het enterprise resource planning (ERP)-systeem als hoofdgebruiker, inclusief het toevoegen van nieuwe processen.


Belangrijkste en gewenste vaardigheden:

 • Bachelorsdiploma in commercieel management, bedrijfskunde of een vergelijkbaar vakgebied
 • Bewezen ervaring als manager of teamleider
 • Uitstekende vaardigheden op het gebied van people management
 • Service- en commercieel gericht met een scherp oog voor nieuwe kansen
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel gesproken als geschreven, met andere talen zoals Frans of Duits bij voorkeur.
 • Ervaring met het opzetten van processen binnen het ERP-systeem
 • Kennis van export- en douaneformaliteiten is een pré.


Belangrijkste stakeholders:

 • MPM sales teams
 • Sales teams binnen andere LKQ Europe entiteiten
 • Andere afdelingen binnen MPM
 • Distributeurs van reserveonderdelen
 • Externe werkplaatsen en servicecentra
 • Belangrijke besluitvormers voor klantenorganisaties.


Belangrijke details:
Locatie: Delft, Nederland
Rapporteren aan: Head of Sales
Solliciteer naar: joost.de.groot@mpmoil.nl

Account Manager België

Functieoverzicht:

Als accountmanager bij MPM ben je verantwoordelijk voor het beheer van de belangrijkste klanten van het merk MPM in België, het waarborgen van klanttevredenheid en het stimuleren van bedrijfsgroei. De rol is gericht op het bevorderen van sterke relaties met garages en groothandels in automaterialen, waaronder het informeren van accountmanagers en monteurs over MPM's unieke waarde propositie om het succes van de klant en de verkoop van het merk te maximaliseren. Hiervoor is beheersing van de Franse taal noodzakelijk.

MPM is het snelst groeiende Europese automobielmerk gespecialiseerd in hoogwaardige (OEM) smeermiddelen en chemicaliën. Met een streven naar uitmuntendheid bedienen we groothandelaren en specialisten die zich richten op garages, waarbij we een allesomvattende benadering van klantsucces en merkloyaliteit stimuleren. We zijn een trots lid van de Emotive Groep van merken.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

Accountbeheer:

 • Ontwikkelen en onderhouden van groothandelsrelaties in de toegewezen regio
 • Het zorgen voor gezonde klantrelaties, het aanpakken van problemen en het stimuleren van succes door middel van een hoge klanttevredenheid
 • Samenwerken met groothandelaren in automaterialen om voorraadniveaus en product zichtbaarheid te optimaliseren
 • Ervoor zorgen dat accountgegevens up-to-date blijven


Bedrijfsontwikkeling:

 • Strategieën ontwikkelen om het marktaandeel, de inkomsten en de winstgevendheid te vergroten
 • Voorbereiden en uitvoeren van het Key Account Plan volgens het MPM sales playbook
 • Uitbreiden van het MPM Oliespecialist netwerk
 • Identificeren en nastreven van kansen voor uitbreiding van de activiteiten binnen de regio
 • Het uitvoeren van marktanalyses om trends, concurrentie en klantbehoeften te begrijpen


Voorlichting over klantsucces:

 • Het implementeren van value-selling initiatieven om workshops en groothandelaren te onderwijzen over de voordelen van MPM's unieke aanbod, inclusief de kenmerken, het assortiment, het gebruik, de diensten en het merk - "olieadvies op maat."
 • Uitvoeren van marketing- en groeicampagnes


Rapportage van klantsucces:

 • Voorbereiden van agenda en bezoekrapporten
 • Volgen en analyseren van verkooptrends
 • Aanpassen van actieplannen om ervoor te zorgen dat doelstellingen worden gehaald
 • Rapporteren over key performance indicatoren (KPI's) en activiteiten


Merkbekendheid:

 • Het ontwikkelen van merk loyaliteit onder groothandelaren in automaterialen en garages.
 • Monitoren van en rapporteren over activiteiten van concurrenten om marketingstrategieën te verbeteren
 • Het organiseren en uitvoeren van meerdaagse verkoopevenementen, lanceringen en product presentaties gericht op accountmanagers, verkoopcollega's en prospects om de verkoop te ondersteunen
 • Het opnemen en omarmen van LKQ Europe's culturen en waarden terwijl we naar één bedrijf gaan met gedeelde visies en doelen.


Belangrijkste en gewenste vaardigheden:

 • Bewezen ervaring in verkoop, accountmanagement en klantsucces, bij voorkeur in de auto-industrie
 • Sterke onderhandelingsvaardigheden en sociale vaardigheden
 • Kennis van smeermiddelen en chemicaliën in de automobielsector is wenselijk, maar niet essentieel
 • Het vermogen om markttrends te analyseren en strategische plannen te ontwikkelen
 • Uitstekende communicatie- en presentatievaardigheden
 • Ervaring met het geven van trainingsprogramma's
 • Aantoonbaar vermogen om verkoopdoelstellingen te halen en te overtreffen
 • Vloeiend in Nederlands en Frans.


Belangrijkste belanghebbenden:

Intern:

 • MPM Lubricants team in Nederland (Sales Enablement en Marketing Teams, Product Development Team, Customer Success Support Team)
 • Verkoopteams in de LKQ entiteiten in Nederland, België en Frankrijk

Extern:

 • Groothandelaren in automaterialen
 • Garages en servicecentra
 • Belangrijke besluitvormers en monteurs bij klantenorganisaties


Belangrijke details:
Locatie: België
Rapporteert aan: Head of Sales
Mobiliteit: Deze functie vereist veel reizen binnen de toegewezen regio en af en toe binnen Europa.
Solliciteer naar: joost.de.groot@mpmoil.nl

Account Manager Belgique

Aperçu du rôle :

En tant que gestionnaire de comptes MPM, vous serez responsable de la gestion des comptes clés de la marque MPM en Belgique, de la satisfaction des clients et de la croissance de l'entreprise. Le rôle se concentrera sur le développement de relations solides avec les ateliers et les distributeurs de pièces détachées, ce qui inclut l'éducation des gestionnaires de comptes et des mécaniciens sur la proposition de valeur unique de MPM afin de maximiser le succès des clients, les ventes et l'adoption de la marque. Cela nécessite la maîtrise de la langue néerlandaise et française.


MPM est la marque automobile européenne à la croissance la plus rapide, spécialisée dans les lubrifiants et produits chimiques de haute qualité (OEM). Avec un engagement d'excellence, nous servons les distributeurs et les spécialistes qui s'occupent des ateliers, en encourageant une approche globale de la réussite du client et de la fidélité à la marque. Nous sommes fiers d'appartenir au groupe de marques Emotive.

Principales responsabilités :

Gestion des comptes :

 • Développer et maintenir les relations avec les distributeurs dans la région assignée
 • Contrôler la santé du compte, répondre aux préoccupations et assurer le succès grâce à des niveaux élevés de satisfaction de la clientèle.
 • Collaborer avec les distributeurs pour optimiser les niveaux de stock et la visibilité des produits.
 • Veiller à ce que les détails du compte soient tenus à jour.


Développement commercial :

 • Élaborer des stratégies visant à accroître la part de marché, le chiffre d'affaires et la rentabilité.
 • Préparer et exécuter le plan des comptes clés conformément au manuel de vente de MPM.
 • Développer le réseau de spécialistes de MPM Oil
 • Identifier et poursuivre les opportunités d'expansion de l'activité dans la région
 • Effectuer des analyses de marché pour comprendre les tendances, la concurrence et les besoins des clients.


Formation à la réussite des clients :

 • Mettre en œuvre des initiatives de vente à valeur ajoutée pour informer les ateliers et les distributeurs sur les avantages de l'offre unique de MPM, y compris ses caractéristiques, sa gamme, son utilisation, ses services et sa marque - "Conseils sur mesure en matière d'huile".
 • Exécution de campagnes de marketing et de croissance.


Rapports sur la réussite des clients :

 • Préparation de l'agenda et des rapports de visite
 • Suivre et analyser les tendances des ventes
 • Adapter les plans d'action pour s'assurer que les objectifs sont atteints
 • Rendre compte des indicateurs clés de performance (KPI) et des activités de vente,


Défense de la marque:

 • Cultiver la fidélité à la marque parmi les distributeurs de pièces détachées et les ateliers.
 • Suivi et rapports sur les activités des concurrents afin d'affiner les stratégies de marketing
 • Organiser et exécuter des événements de vente de plusieurs jours, des lancements et des présentations de produits destinés aux responsables de comptes, aux collègues des ventes et aux prospects afin de soutenir les ventes.
 • Intégrer et adopter les cultures et les valeurs de LKQ Europe dans le cadre de l'évolution vers une entreprise unique avec des visions et des objectifs communs.


Compétences clés et souhaitées :

 • Expérience confirmée dans la vente, la gestion des comptes et la réussite des clients, de préférence dans l'industrie automobile.
 • Solides compétences en matière de négociation et de relations interpersonnelles
 • Une connaissance des lubrifiants et des produits chimiques dans le secteur automobile serait souhaitable mais pas indispensable.
 • Capacité à analyser les tendances du marché et à élaborer des plans stratégiques.
 • Excellentes compétences en matière de communication et de présentation
 • Expérience préalable dans l'organisation de programmes de formation
 • Capacité avérée à atteindre et à dépasser les objectifs de vente.
 • Maîtrise du néerlandais, avec des compétences linguistiques en français et/ou en anglais.


Principales parties prenantes :

Interne :

 • L'équipe de MPM Lubricants aux Pays-Bas (équipes de vente et de marketing, équipe de développement de produits, équipe de soutien à la réussite des clients)
 • Équipes de vente des entités LKQ aux Pays-Bas, en Belgique et en France.

Externe :

 • Distributeurs de pièces détachées
 • Ateliers et centres de service
 • Décideurs clés et mécaniciens des organisations clientes


Détails clés :
Lieu
: Belgique
Rattaché(e) à : Head of Sales
Mobilité : Ce poste nécessite des déplacements fréquents dans la région assignée et occasionnellement en Europe.
Postulez à l'adresse suivante : joost.de.groot@mpmoil.nl

Key Account Manager Benelux & Frankrijk

Functieoverzicht:

De Key Account Manager voor de Benelux en Frankrijk bij Emotive is verantwoordelijk voor het beheren van key accounts door inzicht te krijgen in hun unieke zakelijke behoeften en het stimuleren van omzetgroei door het leveren van uitzonderlijke klantenservice en strategische oplossingen. Hiervoor is de beheersing van de Franse taal noodzakelijk.

De Key Account Manager speelt een cruciale rol bij het behalen van de strategische doelen in de regio en is het belangrijkste aanspreekpunt voor klanten in de regio. Hij/zij zorgt voor tevredenheid, loyaliteit en een succesvolle samenwerking met Emotive.


Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Het ontwikkelen en onderhouden van sterke relaties met belangrijke distributeurs en groothandelaren in de Benelux & Frankrijk, het begrijpen van hun bedrijfsstrategieën, uitdagingen en behoeften
 • Identificeren van groeikansen binnen bestaande accounts, kanalen en productgroepen en verkennen van potentiële nieuwe accounts, kanalen en productgroepen
 • Samenwerken met de verkoop-, marketing- en productteams om het marktaandeel en de omzet van het bedrijf uit te breiden
 • Het creëren en implementeren van account-specifieke strategieën die aansluiten bij de doelstellingen van Emotive voor de regio Benelux & Frankrijk, met als doel de verkoop te optimaliseren en de klanttevredenheid te vergroten
 • Nauw samenwerken met de teams voor planning en voorraadbeheer om de vraag naar producten nauwkeurig te voorspellen en ervoor te zorgen dat er voldoende voorraad beschikbaar is om aan de behoeften van de klant te voldoen
 • Vragen, problemen en klachten van klanten direct behandelen, coördineren met cross-functionele teams om effectieve oplossingen te bieden en een soepele klantervaring te garanderen
 • Op de hoogte blijven van trends in de branche, de concurrentie en marktontwikkelingen in de sector auto-onderdelen en deze kennis gebruiken om inzichten en aanbevelingen te geven aan belangrijke accounts en interne belanghebbenden
 • Leidinggeven aan het go-to-market team van Emotive voor de regio Benelux & Frankrijk om de gestelde doelen te bereiken.


Belangrijkste en gewenste vaardigheden:

 • Aantoonbare ervaring in key accountmanagement en verkoop binnen de auto-industrie, met het vermogen om doelstellingen te halen en te overtreffen
 • Sterke interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden om duurzame relaties op te bouwen en te onderhouden met belangrijke belanghebbenden op verschillende niveaus
 • Het vermogen om gegevens te analyseren, trends te identificeren en strategische plannen te ontwikkelen die bedrijfsgroei stimuleren en aan de behoeften van de klant voldoen
 • Vaardigheid in het onderhandelen over voorwaarden, prijzen en contracten om wederzijds voordelige overeenkomsten te garanderen
 • In staat om creatieve oplossingen te vinden om aan de behoeften van de klant te voldoen terwijl je samenwerkt met interne teams
 • Gedegen kennis van auto-onderdelen en hun toepassingen om klanten deskundig advies te kunnen geven
 • Effectieve organisatorische vaardigheden om meerdere accounts te beheren, prioriteiten te stellen en deadlines te halen
 • Vloeiend in Nederlands en Engels.


 Belangrijkste stakeholders:

 • Benelux & France regionale key accounts
 • Sales en marketing teams
 • Demand planning en inventory teams
 • Management team
 • Interne Emotive teams, waaronder category sales, product development, kwaliteit, supply chain management en logistiek.


Belangrijke details:
Locatie: Nederland
Rapporteren aan: Head of Sales
Solliciteer naar: recruiting@lkqeurope.com

Close